27/05/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

อัพเดทอุปกรณ์ CCTV เพิ่มเติมจำนวน 2 จุด

 

 

 

 

 

อัพเดทอุปกรณ์ CCTV เพิ่มเติมจำนวน 2 จุด

 

        ลูกค้าต้องการให้ทางทีมงานทำการอัพเดทกล้องวงจรปิดจำนวน 2 จุดภายในออฟฟิศเนื่องจากต้องการความชัดเจนในการเรียกใช้งานภาพผ่านระบบออนไลน์ทีมงานจึงได้ทำการอัพเดท พร้อมส่งมอบงานให้กับทางลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService