14/01/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

เปลี่ยนแบตเตอรี่ ตู้สาขา PHONiK

 

 

 

 

เปลี่ยนแบตเตอรี่ ตู้สาขา PHONiK เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

        ตู้สาขาภายในมีเครื่อง Client ที่ใช้ในการติดต่อหากันภายในบริษัท และรับสายจากภายนอก ทางเราได้รับแจ้งว่าเมื่อไฟดับโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อสื่่อสารหากันได้ จึงได้ตรวจสอบหาสาเหตุจนพบว่าแบตเตอรี่มีปัญหา และได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และทดสอบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจพวกเรา VRProService

 

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService