03/06/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชุดใหม่

 

 

 

 

เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชุดใหม่

 

        ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในบริษัทได้ทีมงานจึงได้ทำการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น พบสาเหตุมาจากอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าของลูกค้าชุดรุด ทีมงานจึงทำาการแก้ไขให้สามารถกับมาใช้งานได้ดังปกติ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService