18/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

แก้ไขระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร

 

 

 

 

แก้ไขระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร

 

        ลูกค้าไม่สามารถใช้งานกล้อง CCTV ภายในร้านอาหารได้ จึงได้เรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเรา ทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้น พร้อมทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ดังปกติ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService 

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService