25/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

แก้ไขระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

แก้ไขระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้าไม่สามารถดูกล้องวงจรปิดบางตัวได้จึงให้ทีมงานเข้าตรวจสอบ ทีมงานตรวจสอบพบว่าสายสัญญาณเกิดการชำรุดและไม่สามารถส่งสัญญาณได้ ทีมงานจึงทำการแก้ไขปัญหาที่พบ พร้อมทำการทดสอบระบบWiFi ในออฟฟิศเพื่อให้เกิดการใช้งานที่ลื่นไหลและมีประสิทธิภาพ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService