23/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้าต้องการให้ทีมงานเข้าทำการแก้ไขระบบภายในของออฟฟิศ ทีมงานได้เข้าทำการแก้ไข พร้อมทำการ Setup ระบบภายในเช่น Computer, Printer, Fax, ให้พร้อมใช้งานก่อนส่งงานให้กับลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService


นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProServic