17/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน

 

 

 

 

แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน

 

        ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ Computer & WiFi ภายในออฟฟิศได้ จึงได้เรียกใช้บริการจากทาง VRProService ทีมงานได้เข้าตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพบสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์มีฝุ่นละอองจำนวน พร้อมกับทดสอบการใช้งานหลังการแก้ไข ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService