18/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

แก้ไขระบบ WiFi & Printer ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

 

แก้ไขระบบ WiFi & Printer ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้าไม่สามารถใช้งานปริ้นเเตอร์ผ่านระบบ WiFi ได้ทีมงานจึงตรวจสอบพบปัญหาระบบ WiFi ไม่สามารถใช้งานได้จึงทำการตั้งค่า Router ใหม่พร้อมทั้งทดสอบการพิมพ์หลังจากทำการตั้งค่าแล้ว พร้อมติดตั้งไดร์เวอร์สำหรับปริ้นเตอร์เพื่อให้สามารถสั่งพิมพ์ได้ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService