20/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

แก้ไขอุุปกรณ์ CCTV & ติดตั้งเพิ่มเติม 3 จุด

 

 

 

 

แก้ไขอุุปกรณ์ CCTV & ติดตั้งเพิ่มเติม 3 จุด

 

         ลูกค้าต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมภายในระบบ 3 ตัวทีมงานจึงได้ทำการติดตั้งพร้อมเดินสายตามจำนวนกล้องทั้งหมด 3 จุดพร้อมทำการปรับมุมกล้องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับแก้ไขกล้องวงจรปิดภายในบางจุดที่ไม่สามารถใช้งานได้ พร้อมทดสอบก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService