27/02/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

MA ระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร

 

 

 

 

MA ระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการระบบ MA จากทางเราทีมงาน VRProService เนื่องจากอุปกรณ์ CCTV ภายในร้านไม่สามารถเรียกใช้งานดังปกติ ทีมงานจึงทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบปัญหาดังกล่าวเกิดจากตัวอุปกรณ์ Power Supply ชำรุด จึงทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ Power Supply ให้ใหม่ พร้อมแนะนำการใช้งานเบื้องต้นให้กับทางลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService