02/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ

 

 

 

MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้าไม่สามารถเรียกใช้งานกล้อง CCTV ภายในออฟฟิศได้ จึงได้เรียกใช้บริการ MA จากทางเรา VRProService ทีมงานจึงได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ Power Supply ทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขให้สามารถกับมาใช้งานได้ดังปกติ ขอบคุณลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService