23/02/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

MA ระบบ Computer & สอนการใช้งานเบื้องต้น

 

 

 

MA ระบบ Computer & สอนการใช้งานเบื้องต้น

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ MA จากทางทีมงานเรา โดยเบื้องต้นทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบระบบ Computer พบปัญหาเบื้องต้นเกิดจากฝุ่นละอองภายในตัวเครื่องมีปริมาณมากเนื่องจากไม่ได้ทำความสะอาดจึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง ทีมงานจึงได้ทำความสะอาดเบื้องต้นพร้อมแนะนำการใช้งาน และการดูแลให้กับทางลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService