26/02/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

MA ระบบ Computer & อุปกรณ์ภายในท่าเรือ

 

 

 

 

MA ระบบ Computer & อุปกรณ์ภายในท่าเรือ

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ MA จากทางเรา เนื่องจากอุปกรณ์ Computer ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอุปกรณ์ติดไวรัส ทีมงานจึงได้ทำการแก้ไข้ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService