01/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

MA ระบบ Computer & Setup ระบบ

 

 

 

 

 

MA ระบบ Computer & Setup ระบบ

 

 

           ลูกค้าต้องการให้ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ทีมงานได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอุปกรณ์มีฝุ่นภายในตัวเครื่องเยอะ และมีโปรแกรมขยะที่แฝงอยู่ภายในเครื่องทำให้เครื่องมีอาการช้าทีมงานทำการแก้ไขโดยการเป่าทำความสะอาดแล้ว ลบโปรแกรมขยะภายในเครื่องออกเพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งาน ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService 

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService