01/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

MA ระบบ Printer & Setup ระบบ

 

 

 

 

 

MA ระบบ Printer & Setup ระบบ

 

        ลูกค้ามีความต้องการใช้งานปริ้นเตอร์ภายในวงแลนให้สามารถใช้งานได้ทุกเครื่อง ทีมงานทำการตรวจสอบเบื้องต้นโดยการลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ แล้วทำการแชร์ปริ้นเตอร์ภายในวงแลนให้ครบทุกเครื่อง จากนั้นทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่อุปกรณ์สำรองไฟ เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อม ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService