30/06/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

MA อุุปกรณ์ CCTV ภายในร้านอาหาร

 

 

 

 

MA อุุปกรณ์ CCTV ภายในร้านอาหาร

 

        ทีมงานได้เข้าทำการ MA ระบบอุปกรณ์ CCTV ภายในร้านอาหารเนื่องจากลูกค้าแจ้งมาว่ากล้องวงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้บางจุด จึงได้ทำการตรวจสอบพบปัญหาเบื้องต้นเกิดจากอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าชำรุดจึงทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ดังปกติ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService