03/09/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

On-Site Service กู้คืนค่า Config MikroTik

 

 

 

 

On-Site Service กู้คืนค่า Config MikroTik

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการจากทางเรา เนื่องจากระบบ Network ภายในบริษัททีมงานจึงได้เข้าไปทำการแก้ไขระบบพร้อมทำการกู้คืนค่า Config ในตัวอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ข้อมูลที่อยู่ในตัวอุปกรณ์ไม่สูญหาย และใช้งานได้ต่อเนื่อง ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService