02/07/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

On-Site Service ติดตั้งอุุปกรณ์ Printer & เปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS

 

 

 

 

On-Site Service ติดตั้งอุุปกรณ์ Printer & เปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service โดยให้ทีมงานทำการติดตั้งอุปกรณ์ Printer ชุดใหม่พร้อมทำการเปลี่ยนแบตเเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ก่อนส่งมอบงานให้กับทางลูกค้าขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService