06/07/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

On-Site Service ติดตั้ง Computer All-in-One & Printer

 

 

 

 

On-Site Service ติดตั้ง Computer All-in-One & Printer

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเรา โดยต้องการให้ทีมงานเข้าทำการติดตั้งระบบ Computer & Printer ภายในบ้าน พร้อมทดสอบการใช้งานให้กับทางลูกค้าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService