31/05/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

On-Site Service ติดตั้ง Setup อุปกรณ์ Computer

 

 

 

On-Site Service ติดตั้ง Setup อุปกรณ์ Computer

 

        ลูกค้าต้องการให้ทางทีมงานเข้า Setup ระบบ Computer ภายในบ้านโดยทีมงานได้ทำการติดตั้งพร้อมทดสอบการใช้งานให้กับทางลูกค้าพร้อมแนะนำวิธีการใช้งานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนส่งมอบงานให้กับทางลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService