30/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

 

On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้าได้เรียกใช้บริการจากทางเรา On-Site Service เนื่องจากอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า อุปกรณ์ Computer ภายในออฟฟิศไม่สามารถใช้งานได้ ทีมงานจึงทำการแก้ไขพร้อมทดสอบการใช้งานระบบสำรองไฟฟ้าก่อนส่งมอบงานให้กับทางลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService