16/10/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

On-Site Service อัพเดท Package MikroTik ใหม่

 

 

 

 

On-Site Service อัพเดท Package MikroTik ใหม่

 

        ทีมงานเข้าทำการ MA ระบบ WiFi ตามเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นการอัพเดทเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้อุปกรณ์และทำให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในการใช้งาน พร้อมทั้งตรวจเช็คค่า Config ก่อนนำกลับไปติดตั้งยังตำแหน่งเดิม ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService