06/06/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

On-Site Service แก้ระบบ Network ภายใน

 

 

 

On-Site Service แก้ระบบ Network ภายใน

 

        ลูกค้าสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในได้ทีมงานทีมงานจึงได้เข้าทำการ On-Site Service พบปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอุปกรณ์ภายใน ทีมงานจึงแก้ไขพร้อมทั้งทำการอัพเดทระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีมากขึ้น ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService