09/07/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV & สำรองไฟฟ้า

 

 

 

 

On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV & สำรองไฟฟ้า

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราเนื่องจากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ CCTV & สำรองไฟฟ้าได้ โดยตัวอุปกรณ์มีเสียงร้องเตือนตลอดเวลา ทีมงานจึงได้เข้าทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น พร้อมแนะนำการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์ให้มาขึ้น ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService