08/09/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ CCTV & WiFi

 

 

 

 

On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ CCTV & WiFi

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการจากทางเรา VRProService เนื่องจากตัวอุปกรณ์ CCTV ภายในร้านไม่สามาถทำการเรียกดูผ่านระบบมือถือได้ ทีมงานจึงได้เข้าทำการแก้ไขพร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้งานให้กับทางลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService