08/07/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ Computer (PSU)

 

 

 

 

On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ Computer (PSU)

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางทีมงานให้เข้าทำการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ Computer ภายในออฟฟิศชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบพบปัญหาดังกล่าวเกิดจากอุปกรณ์ PSU ชำรุดจึงได้ทำการแก้ไขพร้อมทดสอบการใช้งานก่อนส่งมอบงานให้กับทางลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService