18/07/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ Printer ใช้งานไม่ได้

 

 

 

 

On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ Printer ใช้งานไม่ได้

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service เนื่องจากอุปกรณ์ Printer ภายในออฟฟิศไม่สามารถใช้งานได้ทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบปัญหาดังกล่าวเกิดจาก ตัวเครื่องมีปัญหาที่ชุดหมึก จึงทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService