13/06/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

On-Site Service MA ระบบกล้องวงจรปิด

 

 

 

 

On-Site Service MA ระบบกล้องวงจรปิด

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service เนื่องจากอุปกรณ์ CCTV ภายในร้านค้าไม่สามารถใช้งานได้ทีมงานได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบปัญหาเกิดจาก อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเกิดการชำรุดทีมงานจึงได้ทำการแก้ให้สามารถใช้งานได้ดังปกติ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService