13/06/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

On-Site Service MA อุุปกรณ์ Computer ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

On-Site Service MA อุุปกรณ์ Computer ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราเนื่องจากอุปกรณ์ Computer ภายในออฟฟิศไม่สามารถใช้งานได้ทีมงานจึงได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบปัญหาเกิดจาก โปรแกรมที่ใช้งานปิดปกติจึงได้ทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService