20/05/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

Setup ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

 

Setup ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service โดยต้องการให้ทีมงานเข้าทำการ Setup ระบบ Computer ภายในออฟฟิศให้พร้อมสำหรับใช้งานทุกเครื่องพร้อมแนะนำการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับ Computer ให้กับทางลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService