10/10/2024 0 Comment(s) เรียนออนไลน์,

Static IP Address ด้วย Leases Static

 

วันนี้ทางทีมงานนำเสนอวิธีการตั้งค่าที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง Trick ที่ได้รับความนิยมด้วยหัวข้อการ Static IP Address โดยการ Static IP Address เป็นอีกหนึ่งความสำคัญโดยการทำ Static IP Address สามารถนำไปใช้งานกำหนด IP Address เพื่อใช้ในการสื่อสารกรณีที่ผู้ดูแลระบบไม่ต้องการให้ IP Address ที่ได้รับนั้นเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อสื่อสารจากระบบไปดูตัวอย่างวิธีการตั้งค่ากันได้เลยจ้า

 

วิธีการตั้งค่า Static IP Address

 

1. ทำการกำหนด IP Address ให้กับ Interface ที่ต้องการ ตามรูปด้านล่าง

 • เข้าสู่เมนู IP >> Addresses
  • กด Add แล้วทำการตั้งค่า
 • ether1 : address 192.168.88.1/24
  • Network 192.168.88.0
 • ether2 : 192.168.99.1/24
  • Network : 192.168.99.0

 

 

2. หลังจากนั้นเข้าสู่เมนู IP >> DHCP Server แล้วทำการตั้งค่าดังรูป

 • หัวข้อ DHCP 
  • จากนั้นกดปุ่ม DHCP Setup เพื่อทำการแจก IP Address ให้ Interface ที่ต้องการ
   • DHCP Server Interface : ether2 จากนั้นกดปุ่ม Next

 

 

 

3. กำหนดค่า Gateway for DHCP Network : 192.168.99.1 ดังตัวอย่าง จากนั้นกดปุ่ม Next

 

 

4. กำหนดค่า Addresses to Give Out : 192.168.99.2-192.168.99.254 เป็นการกำหนดชุด IP Address ที่จะจ่ายออกไปให้กับเครื่อง Client จากนั้นกดปุ่ม Next

 

 

5. จากนั้นกดปุ่ม Next เพื่อกำหนดค่าต่อไป

 

 

6. กำหนดค่า Lease Time : 1d 00:00:00 เป็นค่าที่กำหนดให้แจก IP Address ให้กับเครื่อง Client เป็น IP Address เดิมจนกว่าจะครบ 24 ชั่วโมง

***เมื่อเครื่อง Client ได้รับ IP Address ไปแล้ว IP Address นั้นจะอยู่กับเครื่อง Client 24 ชั่วโมง IP Address จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเวลาครบกำหนดเวลา 24 ชั่วโมงแล้วระบบจะทำการแจก IP Address ชุดใหม่ให้กับทางเครื่อง Client***

 

 

7. เมื่อทดสอบนำเครื่อง Client เชื่อมต่อเข้ากับ Interface : ether1 ก็จะได้ IP Address จากระบบ

 • จะมีสัญญาลักษณ์ : D อยู่ด้านหน้า IP Address 
  • โดย D นั้นย่อมาจาก : dynamic คือ Client ได้รับ IP Address อัตโนมัติจากระบบ
 • ตัวอย่างเครื่อง Client ได้รับ IP Address : 192.168.88.254 
 • MAC Adress : 54:48:10:DE:3E:62 คือหมายเลข MAC Address ของเครื่อง Client

 

 

8. มาถึงขั้นตอนการกำหนด Staic Leases ในหัวข้อนี้

 • ให้ทำการคลิกขวาที่ IP Address ของเครื่อง Client ที่ต้องการ
 • จากนั้นทำการเลือก : Make Static

 

 

9. เมื่อทำการกำหนดค่าเสร็จแล้วให้ทำการสังเกตสัญลักษณ์ตัว D จากข้อที่ 8 จะหายไปดังรูปด้านล่าง

 

 

10. ตั้งค่าเสร็จแล้วให้ทำการเช็ค IP Address ด้วยการใช้คำสั่ง : ipconfig ใน Command Prompt

***ลองทดสอบโดยการปล่อยให้เครื่อง Client ตัดการเชื่อมต่อจากระบบ 24 ชม แล้วนำเครื่อง Client กับมาทำการเชื่อมต่อกับระบบใหม่เครื่อง Client จะได้รับ IP Address เดิมที่กำหนดไว้ตอนแรกทุกครั้ง

เพราะระบบจะทำการตรวจเช็ค MAC Address เครื่อง Client ที่เชื่อมต่อเข้ามาในระบบถ้า MAC Address ตรงกันกับใน Leases ระบบจะทำการแจก IP Address เดิมให้เสมอ***

 

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService