Posted by Mana 07/12/2018 0 Comment(s) ข่าวสาร,

MikroTik พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ให้ Backup config ลงบน Cloud พร้อมพื้นที่จัดเก็บฟรี!

 

โดยฟีเจอร์ใหม่นี้จะมีใน RouterOS ตั้งแต่ Version 6.44beta9 เป็นต้นไป เราสามารถสำรองข้อมูลของเร้าเตอร์เครื่องนั้นขึ้นไปเก็บไว้บน Cloud ของ MikroTik ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

 

การอัพโหลดขึ้นไปบน Server จะเป็นไฟล์ที่สำรองข้อมูลแบบเข้ารหัสไฟล์ และระบบจะทำการสร้างรหัสดาวน์โหลดขึ้นมาให้เองอัตโนมัติ เราสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้จากเร้าเตอร์เครื่องนั้นได้ตลอดเวลา เพียงแค่เชื่อมต่อ Internet

 

ข้อกำหนดของระบบ

 

- อัพโหลดได้ฟรี! สำหรับ 1 Config ต่อ 1 เครื่อง

- ขนาดพื้นที่สูงสุดอยู่ที่ 50MB

- ส่งข้อมูลแบบเข้ารหัสไปที่ cloud2.mikrotik.com

- ใช้โปรโตคอลทั้ง UDP/TCP Port 15252

 

การสำรองข้อมูลบน cloud

/system backup cloud upload-file action=create-and-upload password=test123!!!

รหัสผ่านเข้า Server คือ test123!!!

 

การแสดงข้อมูลบน cloud

/system backup cloud print

 

การดาวน์โหลดข้อมูลบน cloud

/system backup cloud download-file action=download number=0

 

การลบข้อมูลบน cloud

/system backup cloud remove-file number=0