[Solutions] On-Site Service MA อุุปกรณ์ Computer ภายในออฟฟิศ

[Solutions] On-Site Service MA อุุปกรณ์ Computer ภายในออฟฟิศ

Kittisak 13/06/2019 0
On-Site Service MA อุุปกรณ์ Computer ภายในออฟฟิศ     On-Site Service MA อุุปกรณ์ Computer ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราเนื่องจากอุปกรณ์ Computer ภายในออฟฟิศไม่สามารถใช้งานได้ทีมงานจึงได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบปัญห...
อ่านต่อ
[Trick] On-Site Service แก้ระบบ Network ภายใน

[Trick] On-Site Service แก้ระบบ Network ภายใน

Kittisak 06/06/2019 0
On-Site Service แก้ระบบ Network ภายใน    On-Site Service แก้ระบบ Network ภายใน         ลูกค้าสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในได้ทีมงานทีมงานจึงได้เข้าทำการ On-Site Service พบปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอุปกรณ์ภายใน ทีมงานจึงแก้ไขพร้อมทั้งทำการอัพเดทระบบเพื่อ...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ

[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ

Kittisak 05/06/2019 0
แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ     แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ         ลูกค้ามีปัญหาไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าได้ ทีมงานจึงได้เข้าตรวจสอบพบปัญหาดังกล่าวเกิดจากตัวแบตเตอรี่ของอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าเสื่อม ทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขพร้อม...
อ่านต่อ
[Solutions] เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ

[Solutions] เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ

Kittisak 04/06/2019 0
เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ     เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ตู้สาขาภายในได้ ทีมงานจึงได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบสาเหตุเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมประสิทธิภาพ พร้อมกับ Setup ระบบให้กับทางลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท

[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท

Kittisak 03/06/2019 0
แก้ไขอุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท     แก้ไขอุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ Computer ได้ทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบพบปัญหาเกิดจากตัวอุปกรณ์ Power supply ชำรุดจึงได้ทำการแก้ไขพร้อมทำการทดสอบการใช้งาน Internet ให้กับทางลู...
อ่านต่อ
[Solutions] เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชุดใหม่

[Solutions] เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชุดใหม่

Kittisak 03/06/2019 0
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชุดใหม่     เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชุดใหม่         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในบริษัทได้ทีมงานจึงได้ทำการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น พบสาเหตุมาจากอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าของลูกค้าชุดรุด ทีมงานจึงทำาการแก้ไขให้สามารถกับมา...
อ่านต่อ