[Solutions] ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน

[Solutions] ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน

28/03/2019 0
ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน      ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน         ลูกค้ามีความต้องการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน โดยทีมงานทำการสำรวจจุดที่เหมาะสำหรับติดตั้งในหลายจุดด้วยกันพร้อมทำการตรวจซ่อมสำหรับบางจุดที่มีการ...
อ่านต่อ
[Solutions] งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

[Solutions] งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

23/03/2019 0
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน     งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน           ลูกค้ามีความต้องการให้ทำการแก้ไขหลอดไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ทีมงานจึงเข้าทำการตรวจสอบพบว่าสายไฟฟ้ามีการชำรุดจึงทำการแก้ไขโดยการติดตั้งใหม่พร้อมกับเดินส...
อ่านต่อ
[Solutions] ระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง อัตโนมัติภายในบ้าน

[Solutions] ระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง อัตโนมัติภายในบ้าน

15/02/2019 0
ระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง อัตโนมัติภายในบ้าน     ระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง อัตโนมัติภายในบ้าน         ลูกค้ามีความต้องการให้ให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยสามารถทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเคลื่อนไหว ทีมงานจึงทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วสา...
อ่านต่อ