[Solutions] แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้าน

[Solutions] แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้าน

20/04/2019 0
แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้าน     แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้าน         ลูกค้าไม่สามารถใช้งาน WiFi ภายในบริเวณหมู่บ้านได้จึงได้เรียกใช้บริการ On-Site Service จากทีมงานเป็นการด่วนในเวลากลางคืน ทีมงานเข้าตรวจสอบและทำการแก้ไขสาเหตุดังกล่าวเกิดจากสายชำรุด ...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ Computer On-Site Service

[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ Computer On-Site Service

19/04/2019 0
แก้ไขอุปกรณ์ Computer On-Site Service     แก้ไขอุปกรณ์ Computer On-Site Service         งานแก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ โดยลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเนื่องจากอุปกรณ์ Computer มีปัญหาทีมงานได้เข้าทำการแก้ไขพร้อมกับ Setup ระบบให้เหมา...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร

[Solutions] แก้ไขระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร

18/04/2019 0
แก้ไขระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร     แก้ไขระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานกล้อง CCTV ภายในร้านอาหารได้ จึงได้เรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเรา ทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้น พร้อมทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ดังปกติ ขอบคุ...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน

[Solutions] แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน

17/04/2019 0
แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน     แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ Computer & WiFi ภายในออฟฟิศได้ จึงได้เรียกใช้บริการจากทาง VRProService ทีมงานได้เข้าตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพบสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ Access Point ภายในภัตคาร

[Solutions] แก้ไขระบบ Access Point ภายในภัตคาร

17/04/2019 0
แก้ไขระบบ Access Point ภายในภัตคาร     แก้ไขระบบ Access Point ภายในภัตคาร         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ Access Point ภายในภัตคารอาหารได้ จึงได้ให้ทีมงาน VRProService เข้าทำการแก้ไข ทีมงานทำการแก้ไขให้กับทางลูกค้าพร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นหลัง...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA แก้ไขระบบ Fax ภายในออฟฟิศ

[Solutions] งาน MA แก้ไขระบบ Fax ภายในออฟฟิศ

05/04/2019 0
  งาน MA แก้ไขระบบ Fax ภายในออฟฟิศ      งาน MA แก้ไขระบบ Fax ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานระบบ fax ได้ จึงได้ทำการตรวจสอบระบบพบว่าอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสายสัญญาณเกิดการชำรุดจึงทำการเปลี่ยนสายสัญญาณใหม่พร้อมกับเข้าหัวสายสัญญาณ ...
อ่านต่อ