[Solutions] แก้ไขระบบ Network & ระบบสำรองไฟ

[Solutions] แก้ไขระบบ Network & ระบบสำรองไฟ

04/01/2019 0
งานแก้ไขระบบ Network & ระบบสำรองไฟ      แก้ไขระบบ Network & ระบบสำรองไฟ         ลูกค้าต้องการให้แก้ไขระบบสำรองไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้าขัดคล่องแล้วอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ทีมงานจึงได้ทำการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์สำรองไฟแบตเตอรี่เสื่อม จึงทำการเปลี่ยน...
อ่านต่อ