[Trick] วิธีตั้งค่า Simple CAPsMAN บนอุุปกรณ์ MikroTik

[Trick] วิธีตั้งค่า Simple CAPsMAN บนอุุปกรณ์ MikroTik

Kittisak 24/09/2024 0
วิธีตั้งค่า Simple CAPsMAN บนอุปกรณ์ MikroTik          วันนี้พูดถึงวิธีการตั้งค่า CAPsMAN บนอุปกรณ์ MikroTik กันดีกว่าว่าแต่เจ้าตัว CAPsMAN มันคืออะไร? CAPsMAN คือ Wireless Controller สำหรับอุปกรณ์ MikroTik โดยเป็น Package ที่ติดตั้งมาบนอุปกรณ์ที่สำค...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม 2 จุดภายในบริษัท

[Solutions] ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม 2 จุดภายในบริษัท

Kittisak 01/05/2019 0
ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม 2 จุดภายในบริษัท      ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม 2 จุดภายในบริษัท         ลูกค้าต้องการให้ทีมงานเข้าทำการติดตั้งอุปกรณ์ Access Point เพิ่มเติมจำนวน 2 จุดภายในบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งาน ทีมงานได้เข้าทำการติดตั้ง...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

[Solutions] งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

Kittisak 26/04/2019 0
งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน     งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน         ทีมงาน VRProService เข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ WiFi ภายในออฟฟิศตามระยะเวลา MA ที่ลูกค้าได้ทำการเลือกใช้บริการ พร้อมทดสอบการใช้งานเบื้องต้น ขอบคุณลูกค...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้งระบบ CCTV & Access Point By CAPsMAN

[Solutions] ติดตั้งระบบ CCTV & Access Point By CAPsMAN

Kittisak 07/01/2019 0
ติดตั้งระบบ CCTV & Access Point BY CAPsMAN      ติดตั้งวางระบบ CCTV & Access Point BY CAPsMAN         โจทย์ลูกค้าคือต้องการให้ติดตั้งวางระบบกล้อง CCTV และวางระบบ WiFi ในร้านอาหารโดยทางเราได้เลือกกล้องวงจรปิดจำนวน 16 ตัว ติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อ...
อ่านต่อ