[Solutions] MA ระบบ Computer & อุปกรณ์ตามระยะเวลา

[Solutions] MA ระบบ Computer & อุปกรณ์ตามระยะเวลา

18/04/2019 0
MA ระบบ Computer & อุปกรณ์ตามระยะเวลา     MA ระบบ Computer & อุปกรณ์ตามระยะเวลา         ทีมงานเข้าทำการ MA อุปกรณ์ Computer & NAS ตามระยะเวลาโดยทำตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ พร้อมกับแนะนำการใช้งานอุปกรณ์เบื้องต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน

[Solutions] แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน

17/04/2019 0
แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน     แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ Computer & WiFi ภายในออฟฟิศได้ จึงได้เรียกใช้บริการจากทาง VRProService ทีมงานได้เข้าตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพบสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์...
อ่านต่อ
[Solutions] MA ระบบ Computer & ลบโปรแกรมที่ไม่ใช้งาน

[Solutions] MA ระบบ Computer & ลบโปรแกรมที่ไม่ใช้งาน

17/04/2019 0
MA ระบบ Computer & ลบโปรแกรมที่ไม่ใช้งาน     MA ระบบ Computer & ลบโปรแกรมที่ไม่ใช้งาน         ลูกค้าเรียกใช้บริการ MA จากทางเราโดยให้ทางทีมงาน VRProService ทำการดูแลอุปกร์ Computer ภายในออฟฟิศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานภายในเคร...
อ่านต่อ
[Solutions] Setup อุปกรณ์ Computer & แชร์ไฟล์ข้อมูลในระบบ

[Solutions] Setup อุปกรณ์ Computer & แชร์ไฟล์ข้อมูลในระบบ

11/04/2019 0
Setup อุปกรณ์ Computer & แชร์ไฟล์ข้อมูลในระบบ     Setup อุปกรณ์ Computer & แชร์ไฟล์ข้อมูลในระบบ         ลูกค้ามีความต้องการให้ทีมงานเข้าทำการ Setup ระบบอุปกรณ์ Computer & Printer ให้สามารถใช้งานได้ภายในระบบพร้อมทั้งปรับปรุงอุปกรณ์ภายในให้พร้อมใช้งานอ...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA Computer & Printer On Site Service

[Solutions] งาน MA Computer & Printer On Site Service

10/04/2019 0
งาน MA Computer & Printer On Site Service     งาน MA Computer & Printer On Site Service         ลูกค้ามีความต้องการให้ทำการแก้ไขปริ้นเตอร์ภายในออฟฟิศพร้อมทำการตรวจซ่อมให้พร้อมใช้งาน ทีมงานจึงทำการตรวจสอบแก้ไขเครื่องปริ้นเตอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ให้ก...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA Computer & บริการ On Site Service

[Solutions] งาน MA Computer & บริการ On Site Service

10/04/2019 0
งาน MA Computer & บริการ On Site Service      งาน MA Computer & บริการ On Site Service         ลูกค้าต้องการให้ทำการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน ทีมงานจึงได้ทำการตรวจสอบพร้อมทำความสะอาด และลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นภายในเครื่องเพื่อให้ตัวเครื่องทำงานไ...
อ่านต่อ