[Solutions] งาน MA อุปกรณ์ Printer ภายในออฟฟิศ

[Solutions] งาน MA อุปกรณ์ Printer ภายในออฟฟิศ

20/03/2019 0
งาน MA อุปกรณ์ Printer ภายในออฟฟิศ    งาน MA อุปกรณ์ Printer ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าต้องการใช้งานปริ้นเตอร์ และต้องการให้ทดสอบการพิมพ์หลังการตั้งค่าแล้ว ทีมงานจึงทำการติดตั้งไดร์เวอร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมทำการ เซ็ตอัพระบบให้สามารถใช้งานปริ้นเ...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ NAS กำหนดสิทธิ์ใช้งาน

[Solutions] งาน MA ระบบ NAS กำหนดสิทธิ์ใช้งาน

15/03/2019 0
งาน MA ระบบ NAS กำหนดสิทธิ์ใช้งาน    งาน MA ระบบ NAS กำหนดสิทธิ์ใช้งาน         ลูกค้ามีความต้องการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลใน NAS โดยยังไม่มีรหัสเข้าใช้งาน ทีมงานจึงเข้าทำการตั้งค่าระบบให้กับลูกค้าโดยการเพิ่ม รหัสสำหรับเข้าใช้งานและเข้าถึงข้อมูลภายใน NAS พร้...
อ่านต่อ
[Solutions] MA ระบบ NAS สำรองไฟล์ข้อมูล ภายในออฟฟิศ

[Solutions] MA ระบบ NAS สำรองไฟล์ข้อมูล ภายในออฟฟิศ

04/03/2019 0
MA ระบบ NAS สำรองไฟล์ข้อมูล ภายในออฟฟิศ     MA ระบบ NAS สำรองไฟล์ข้อมูล ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าเรียกใช้บริการระบบ MA จากทางเราเนื่องจากอุปกรณ์ภายในออฟฟิศไม่สามารถใช้งานได้ NAS ที่ใช้เก็บไฟล์เอกสารข้อมูลชำรุด ทีมงานได้ตรวจสอบแล้วพบปัญหาเกี่ยวกับระบ...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้งระบบ Firewall Server + VPN Server ที่ DataCenter

[Solutions] ติดตั้งระบบ Firewall Server + VPN Server ที่ DataCenter

19/04/2018 0
 ติดตั้ง วางระบบ Firewall Server + VPN Server ที่ DataCenter     ติดตั้งระบบ Firewall Server + VPN Server ที่ DataCenter วันที่ 19 เมษายน 2561         งานวางระบบ Firewall fortigate , Server , VPN Server ที่ Datacenter พร้อมแนะนำการทำระบบ Backup และสอ...
อ่านต่อ