[Trick] การเลือกกล้องวงจรปิด และ ชนิดของกล้องเบื้องต้น

[Trick] การเลือกกล้องวงจรปิด และ ชนิดของกล้องเบื้องต้น

03/10/2024 0
การเลือกกล้องวงจรปิด และ ชนิดของกล้องเบื้องต้น          กล้องวงจรปิดปัจจุบันเป็นที่นิยมในงานด้านรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่ามีความจำเป็นอย่างมากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาเป็นอย่างมากในเรื่องของเท...
อ่านต่อ
[Solutions] อัพเดทอุปกรณ์ CCTV ให้รองรับ เทคโนโลยีในปัจจุบัน

[Solutions] อัพเดทอุปกรณ์ CCTV ให้รองรับ เทคโนโลยีในปัจจุบัน

28/04/2019 0
อัพเดทอุปกรณ์ CCTV ให้รองรับ เทคโนโลยีในปัจจุบัน      อัพเดทอุปกรณ์ CCTV ให้รองรับ เทคโนโลยีในปัจจุบัน         ลูกค้าเปลี่ยนอุปกรณ์ DVR ภายในออฟฟิศใหม่เพื่อให้รองรับการใช้งานได้ภายในอนาคต ทีมงานจึงได้ทำการติดตั้งพร้อมกับทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์หลังทำก...
อ่านต่อ
[Solutions] งานแก้ไขระบบ CCTV และ Computer

[Solutions] งานแก้ไขระบบ CCTV และ Computer

31/03/2019 0
แก้ไขระบบ CCTV & Computer ให้พร้อมสำหรับใช้งาน     งานแก้ไขระบบ CCTV & Computer         รูปแบบงานของนี้ เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถใช้งานในการเรียกดูกล้องวงจรปิดได้เนื่องจากตัวอุปกรณ์ DVR ชำรุด รวมถึงสายสัญญาณที่ใช้กล้องวงจรปิดใช้งานนั้นเกิดการชำรุดด้วย...
อ่านต่อ