[Trick] วิธีตั้งค่า Forward Port บนอุปกรณ์ MikroTik

[Trick] วิธีตั้งค่า Forward Port บนอุปกรณ์ MikroTik

26/09/2024 0
วิธีตั้งค่า Forward Port บนอุปกรณ์ MikroTik          Forward Port หรือ Port Forward คือการทำให้อุปกรณ์ที่อยู่ในเครือข่ายภายนอกสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ามาที่เครือข่ายภายในได้ส่วนมากนิยมนำมาใช้งานในด้านของ Game, กล้องวงจรปิด, VoIP เป็นต้น หลักการทำงาน  ...
อ่านต่อ
[Basic] ทำความเข้าใจกับรูปแบบของ Firewall filter ใน RouterOS

[Basic] ทำความเข้าใจกับรูปแบบของ Firewall filter ใน RouterOS

14/12/2018 0
รูปแบบการทำงานของ Chain Firewall Filter          Firewall คือ การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลจากภายใน และภายนอกพูดได้ว่า Firewall ทำหน้าที่คอยตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะได้รับอนุญาตให้ ผ่าน หรือ ไม่ผ่...
อ่านต่อ