[Trick] เชื่อมต่อ WiFi ง่ายและไวด้วย QR Code

[Trick] เชื่อมต่อ WiFi ง่ายและไวด้วย QR Code

Kittisak 14/09/2024 0
เชื่อมต่อ WiFi ง่ายและไว้ด้วย QR Code          หลายท่านคงเบื่อกับปัญหาลูกค้าขอรหัส WiFi ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านข้าว ร้านนั่งชิวต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วในรูปแบบของการเชื่อมต่อ WiFi ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมี SSID และ Password ก่อนเพื่อใช้ในการเช...
อ่านต่อ