[Trick] หลักการทำงานของ Hash เบื้องต้น

[Trick] หลักการทำงานของ Hash เบื้องต้น

Kittisak 08/10/2024 0
Hash คืออะไร?          Hash คือ การทำให้ข้อมูลส่วนหนึ่งหรือข้อมูลทั้งหมดแบ่งย่อยออกเป็นจำนวนเล็กๆ อย่างมีรูปแบบเท่า ๆ กันโดยมีขนาดความยาวของข้อมูลเท่าเดิม การแบ่งย่อยข้อมูลจะมีรูปแบบในการแบ่งย่อยที่ต่างกัน ซึ่ง Hash มีการแบ่งย่อยข้อมูลหลายรูปแบบด้วยก...
อ่านต่อ