[Trick] พื้นฐาน MikroTik ก่อนเชื่อมต่อ Internet

[Trick] พื้นฐาน MikroTik ก่อนเชื่อมต่อ Internet

05/10/2024 0
พื้นฐาน MikroTik ก่อนเชื่อมต่อ Internet  สิ่งที่ควรรู้          MikroTik เป็นอุปกรณ์เราเตอร์ที่แตกต่างจากอุปกรณ์เราเตอร์ทั่วไปโดยค่า Config ของระบบต้องทำการออกแบบและตั้งค่าใหม่โดยมีเมนูการตั้งค่าให้เลือกมากมายมีภาพตัวอย่างการตั้งค่าอุปกรณ์ MikroTik เ...
อ่านต่อ
[Trick] เครื่องมือ SpeedTest บน MikroTik 6.44beta50 (Testing)

[Trick] เครื่องมือ SpeedTest บน MikroTik 6.44beta50 (Testing)

04/10/2024 0
เครื่องมือ SpeedTest บน MikroTik 6.44beta50 (Testing)          เครื่องมือ SpeedTest ของอุปกรณ์ MikroTik เป็นเครื่องมือทีอยู่ในเวอร์ชั่น 6.44beta50 (Testing) ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทดสอบประสิทธิภาพของ...
อ่านต่อ
[Trick] การเลือกกล้องวงจรปิด และ ชนิดของกล้องเบื้องต้น

[Trick] การเลือกกล้องวงจรปิด และ ชนิดของกล้องเบื้องต้น

03/10/2024 0
การเลือกกล้องวงจรปิด และ ชนิดของกล้องเบื้องต้น          กล้องวงจรปิดปัจจุบันเป็นที่นิยมในงานด้านรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่ามีความจำเป็นอย่างมากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาเป็นอย่างมากในเรื่องของเท...
อ่านต่อ
[Trick] ป้องกัน Broadcast Storm บน MikroTik ด้วย Loop Protect

[Trick] ป้องกัน Broadcast Storm บน MikroTik ด้วย Loop Protect

02/10/2024 0
ป้องกัน Broadcast Storm บน MikroTik ด้วย Loop Protect          โดยปกติบนระบบเครือข่ายจะมีการประกาศหรือเรียกว่า Broadcast อยู่แล้วระหว่างเครื่องที่เป็น Server และ Client ดังนั้นเมื่ออุปกรณ์ในระบบเครือข่ายเกิด Loop ขึ้น Broadcast taffic จะถูกส่งต่อวนไป...
อ่านต่อ
[Trick] ป้องกัน Rogue DHCP Server (DHCP Server สวนทาง) ด้วย DHCP Snooping บน MikroTik

[Trick] ป้องกัน Rogue DHCP Server (DHCP Server สวนทาง) ด้วย DHCP Snooping บน MikroTik

01/10/2024 0
ป้องกัน Rogue DHCP Server (DHCP Server สวนทาง) ด้วย DHCP Snooping บน MikroTik          โดยปกติในระบบเครือข่ายเบื้องต้นประกอบไปด้วย Router, Switch, PC, Laptop เป็นต้น โดย Router จะทำหน้าที่แจก IP Address, Gateway, DNS ให้กับทางผู้ที่ร้องขอ คือ PC, Lap...
อ่านต่อ
[Trick] ตั้งค่า VRRP Master & Backup บน MikroTik

[Trick] ตั้งค่า VRRP Master & Backup บน MikroTik

30/09/2024 0
ตั้งค่า VRRP Master & Backup บน MikroTik   VRRP คืออะไร?         VRRP คือ (Virtual Router Redundancy Protocol) เป็น Protocol ที่ใช้ในการตัวเช็ค Router ว่ายังทำงานอยู่หรือเปล่า โดยสามารถตั้งลำดับความสำคัญได้เช่น ถ้า Router ที่เป็นตัว Master ทำงานอยู่แ...
อ่านต่อ