CCTV คืออะไร ?


ขอบคุณภาพจาก : www.news.ge/skolebis-shida-da-gare-perimetrze-video-kamerebis-damontajeba-gaxdeba-savaldebulo

       

        CCTV (closed circuit television) คือระบบที่ทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ส่วนมากนิยมใช้ในงานด้านการรักษาความปลอดภัย หรือใช้สอดส่องป้องกันและดูแลทรัพย์สินช่วยลดช่องโหว่ในบางจังหวะเวลาหรือมุมที่การรักษาความปลอดภัยเข้าไปไม่ถึงทำให้ความปลอดภัยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในบางพื้นที่ใช้กล้องวงจรปิดในการดูแลรักษความปลอดภัยแทน พนักงานรักษาความปลอดภัย เพราะเหตุผลบางประการเช่น ค่าใช้จ่าย, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, เวลา เป็นต้น


ทำไมต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ?


        ว่าด้วยเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในยุคสมัยก่อนหน้าอาจมองว่าไม่จำเป็นหรือเป็นเรื่องไกลตัวแถมในเวลานั้นยังมีราคาค่อนข้างสูงทำให้ไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร ในเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้คนเริ่มเล็งเห็น และให้ความสำคัญกับตัวกล้องวงจรปิดกันมากขึ้นด้วยเหตุปัจจัยในหลาย ๆ ด้านเช่น ป้องกันการลักขโมย, ป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ, ใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิด, ใช้ปกป้องดูแลทรัพย์สิน ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากในยุคสมัยปัจจุบันทั้งยังมีราคาที่ลดลงมากพร้อมมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นตามลำดับ


เหตุผลที่ลูกค้าวางใจติดตั้ง CCTV กับเรา


 • VRProService ทีมงานเราใส่ใจทุกรายละเอียด ประเมินหน้างานก่อนทำการติดตั้ง, สรุปความต้องการของลูกค้า, พร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้น
 • จัดหาอุปกรณ์ที่ได้รับมาตราฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
 • เรามีทีมติดตั้งที่ใส่ใจรายละเอียดในขั้นตอนการติดตั้งทุกรายละเอียด ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าการติดตั้งมีความมาตราฐาน
 • อบรมพร้อมทั้งอธิบายการใช้งานเบื้องต้นให้กับลูกค้าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเพื่อเพิ่มความเข้าในการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น

 • ผลงานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  ติดต่อวางระบบ กล้องวงจรปิด CCTV หรือสำรวจหน้างานโทร: 0966591415, 0966591951

  หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถนัดสำรวจหน้างานเพื่อนำเสนอ Solutions ที่ต้องการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ โปรดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นไว้ให้พร้อม

  >>> ตัวอย่างผลงานติดตั้งและวางระบบ <<<


  -->