Load Balance คืออะไร ?        Load Balance มีหลายรูปแบบ ในที่นี้จะยกตัวอย่างของ Load Balance Back Up ถ้าให้เปรียบเทียบเสมือนกับถนนสำหรับการเดินทางของรถ แต่เป็นถนนที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เพียงพอสำหรับรถที่สัญจรไปมา ตัวอย่างเช่น มีถนนที่รถใช้สัญจร อยู่ 3 เส้นทาง A, B, C โดยให้ถนน A เป็นเส้นทางสัญจรหลัก ถนน B และ C เป็นเส้นทางสัญจรสำรองในกรณีรถที่สัญจรมีจำนวนมากขึ้น หรือ เกิดอุบัติเหตุบนถนนหลัก


ทำไม ? ต้องใช้งาน Load Balace


        ปัจจุบันมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ความเร็วของอินเตอร์เน็ตตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร แถมความเร็วที่สูงขึ้นก็มาพร้อมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่การที่เรามีความเร็วที่เช่าซื้อจากผู้ให้บริการมากขึ้นแต่ก็ยังคงต้องพบกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติเอง เช่น สายสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ กับ ผู้ใช้งาน ชำรุดเสียหาย หรือ เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับสายสื่อสารนั้น ๆ Load Balance จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะแก้ปัญหาที่กล่าวมาในเบื่องต้น เช่น Back UP เส้นทางการสื่อสาร, เพิ่มความเร็วในการสื่อสาร, แยกเส้นทางการสื่อสาร เป็นต้น


ภาพงานติดตั้ง Load Balance


ติดต่อวางระบบ Load Balance หรือ สำรวจหน้างานโทร: 0966591415, 0966591951

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถนัดสำรวจหน้างานเพื่อนำเสนอ Solutions ที่ต้องการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ โปรดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นไว้ให้พร้อม

>>> ตัวอย่างผลงานติดตั้งและวางระบบ <<<