VPN คืออะไร ?
  

VPN ที่หลายคนส่งสัยกัน วันนี้เราจะมาให้คำตอบแบบง่าย ๆ VPN ย่อมาจาก ( Virtual Private Network) คือ เครือข่ายเสมือนที่ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างต้นทาง และปลายทาง ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพ มีบริษัท A, B, C มีความต้องการสื่อสารกัน ให้เหมือนกับว่าบริษัททั้ง 3 บริษัทตั้งอยู่ที่เดียวกัน แต่บริษัท A, B, C ตั้งอยู่คนละพื้นที่ คนละประเทศถ้าต้องการสื่อสารกันแบบนี้ เราจึงต้องใช้ "VPN" เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา โดยทั้ง 3 บริษัท A, B, C ต้องกำหนดขึ้นมาว่าใครจะเป็นต้นทาง (HQ) และใครจะเป็นปลายทาง (Branch) และทำการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายเสมือนที่เรียกว่า "VPN" โดย "VPN" จะทำการสร้างเครือข่ายเสมือนขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายหลัก หรือ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าทั้ง 3 บริษัท A, B, C จะอยู่ที่ใดก็ตามก็สามารถติดต่อสือสารกันได้เสมือนว่าตั้งอยู่ในที่เดียวกัน


ทำไมต้องใช้ VPN ?


         ปัจจุบันผู้คนเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้งาน VPN กันมากขึ้นด้วยหลายปัจจัยเช่น ความปลอดภัย, ความสะดวก, ลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น เราจะอธิบายตัวอย่างที่กล่าวมาดังนี้ พูดถึงเรื่อง "ความปลอดภัย" ถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัย VPN มีความปลอดภัย สูง หรือ ต่ำ นั้นขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจของผู้ที่ติดตั้งเป็นสำคัญ ถ้าผู้ติดตั้งมีความเชี่ยวชาญ ออกแบบการเข้ารหัส ระหว่างต้นทาง และปลายทางให้มีความปลอดภัยสูงแล้ว การที่จะโดนโจรกรรมข้อมูลสื่อสารก็ทำได้ยากขึ้น เพราะ VPN เป็นเครือข่ายเสมือนที่ทำงานอยู่บนเครือข่ายหลัก พูดถึง "ความสะดวก" VPN มีความสะดวกตรงที่ว่า ถ้าเกิดผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องทำงานนอกสถานที่บ่อยครั้งการติดต่อกับต้นทางเป็นสิ่งที่สำคัญ เช่น การเข้าถึงข้อมูลของเครือข่ายภายใน, การส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลส่วนกลาง การนำ VPN มาใช้งานในรูปแบบนี้ทำให้เข้าถึงระบบงานเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพของงานให้มากขึ้นด้วย พูดถึงเรื่อง "ลดค่าใช้จ่าย" VPN เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เช่น การที่บริษัท A, B ต้องการติดต่อกัน โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบเก่าอาจจำเป็นต้องใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบเช่า IP Public เพื่อใช้ในการติดต่อกันระว่าง บริษัท A, B แถมยังมีความเสี่ยงที่ข้อมูลสื่อสารจะรั่วไหล หรือ โดนโจรกรรมแถมยังมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ VPN เข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยบริษัท A และ B เพียงแค่เช่าหรือติดตั้งบริการอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการในรูปแบบปกติ แล้ว กำหนดต้นทาง(HQ) ปลายทาง(Branch) แล้วใช้ VPN เชื่อมต่อทั้ง 2 บริษัทเข้าหากันด้วยเครือข่ายเสมือนที่สร้างขึ้นเองจากข้อตกลงของทั้ง 2 บริษัท


ภาพผลงานการติดตั้ง VPNติดต่อวางระบบ VPN หรือสำรวจหน้างานโทร: 0966591415, 0966591951

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถนัดสำรวจหน้างานเพื่อนำเสนอ Solutions ที่ต้องการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ โปรดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นไว้ให้พร้อม

>>> ตัวอย่างผลงานติดตั้งและวางระบบ <<<