Firewall คืออะไร?


        น้าที่ของ Firewall คือเป็นตัวกรองข้อมูลสื่อสาร โดยการกำหนดกฎและระเบียบมาบังคับใช้โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลระบบเครือข่าย โดยความผิดพลาดของการปรับแต่งอาจส่งผลทำให้ Firewall มีช่องโหว่ และนำไปสู่สาเหตุของการโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้


Basic Firewall Conceptขอบคุณภาพจาก : www.systemzone.net/mikrotik-firewall-basic-concept


      Firewall จะคอยตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ระหว่างเครือข่าย หรือ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งคอยป้องกันการโจมตี สแปม และผู้บุกรุก ต่างๆ ที่ไม่หวังดีต่อระบบจะเปรียบเสมือนยามเฝ้าประตู ที่คอยตรวจสอบผู้เข้าออกต่างๆ ในสถานที่นั้นๆ ให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ


QoS คืออะไร?ขอบคุณภาพจาก : www.docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/qos-in-teams        


        Quality of Service หรือ QoS คือ การบริหารจัดการจัดสรรแบนด์วิธของระบบเครือข่าย อธิบายง่าย ๆ เปรียบเสมือนกับการจราจรบนท้องถนนซึ่งข้อมูลเปรียบได้กับรถที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องถนนยิ่งข้อมูลมากก็ทำให้เกิดปัญหาทางระบบเครือข่ายได้ เป็นที่แน่นอนว่าต่างคนต่างต้องการที่จะเคลื่อนที่ต่อไปบนท้องถนนแต่ถนนที่ใช้สัญจรไม่เพียงพอจึงส่งผลทำให้รถติด จึงมีความจำเป็นต้องมีสัญญาณไฟจราจรเพื่อเป็นการบริหารเส้นทางของข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรียกว่า "QoS" จึงมีบทบาทอย่างมากในเรื่องการบริหารแบนด์วิธจัดสรรข้อมูลในระบบเครือข่าย

        เรามีการออกแบบติดตั้งระบบรวมถึงให้คำปรึกษาในเรื่องของระบบ Firewall, QoS ให้กับ สำนักงาน, บริษัท ต่าง ๆ หลายที่ด้วยกันทำให้เรามีความชำนาญ และเชี่ยวชาญจึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบ นึกถึงระบบ Firewall, QoS นึกถึงเรา VRProService


ภาพตัวอย่างการติดตั้งระบบ Firewall, QoSติดต่อวางระบบ Firewall, QoS หรือสำรวจหน้างานโทร: 0966591415, 0966591951

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถนัดสำรวจหน้างานเพื่อนำเสนอ Solutions ที่ต้องการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ โปรดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นไว้ให้พร้อม

>>> ตัวอย่างผลงานติดตั้งและวางระบบ <<<