รับสมัครทีมงาน VRProService

หากคุณกำลังมองหางานที่มั่นคงและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นคนอัธยาศัยดีชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • มีทัศนคติที่ดีและทำงานเป็นทีมได้
 • เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 • รับผิดชอบสิ่งที่ทำ

ตำแหน่งงาน

ฝ่ายบริการลูกค้า - Customer Service Officer

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูลต่างๆของบริษัท
 • นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น และบริการของ VRProService
 • แก้ไขปัญหาและให้บริการช่วยเหลือลูกค้าด้านเทคนิค
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการใช้งาน OS และ  Application ต่างๆ
 • มีความรู้เรื่อง LAN,WiFi,ADSL,Fiber
 • หากมีความสามารถด้าน MikroTik จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยันสูงสุดเดือนละ 1,500 บาท
 • ค่าอบรมต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

วิธีรับสมัครงาน

 • Email: [email protected]
 • โทร: 02-0455415, 098-4241914
 • สมัครด้วยตนเอง